Elche để ký thỏa thuận bộ Nike

Câu lạc bộ La Liga Elche chuẩn bị rời Hummel để gia nhập lực lượng với Nike, theo một báo cáo từ Sóng không.

Việc Elche chuyển sang Nike là một phần trong mục đích của câu lạc bộ nhằm tăng doanh thu bán hàng. Như một phần của việc này, một cửa hàng Nike mới sẽ được mở tại Estadio Manuel Martínez Valero trong thời gian cho mùa giải mới.

Thỏa thuận về bộ quần áo bóng đá Nike x Elche sẽ được công bố trước cuối tháng.


Nguồn