Văn Toàn mắng Công Phượng tham, Minh Vương đòi có 10 người yêu

Trong khi đó Văn Toàn lại trách Công Phượng khi có một pha xử lý cá nhân. “Nhiều lúc cảm thấy thật ‘hạnh phúc’ khi đồng đội có phong cách chơi West ‘Tham’ thế này. Gần 50m vẫn sút…. Chịu”, Văn Toàn viết


Source link